Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zrównoważony rozwój w pra(...)

Dwór w Tomaszowicach pod Krakowem, 8 i 9 marca br. był miejscem spotkania ponad 120 przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, zajmujących się zrównoważonym rozwojem. – Dzisiaj nikogo nie trzeba już przekonywać, że ekologia jest podstawą rozwoju gospodarczego. Ważne, aby pokazywać i promować konkretne przykłady dotyczące wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, a także wzorować się na krajach, które ma(...)
»

Niekończące się zmagania(...)

Związek Gmin Wiejskich RP podejmuje szereg inicjatyw, których głównym celem jest akcentowanie potrzeby zwiększenia puli środków, pochodzących z funduszy europejskich przeznaczonych na lata 2014-2020. Pozyskanie ich jest konieczne, by zrealizować niezbędne inwestycje na obszarach wiejskich. Wiosną 2013 r. zostały przedstawione wstępne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Na XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP (ZGW R(...)
»