Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie negujemy systemów auk(...)

Zmiana istniejących zasad wsparcia OZE, stworzenie przepisów przejściowych i poprawa zaproponowanego systemu aukcyjnego to najważniejsze działania, które trzeba podjąć, aby prace nad nowym systemem wsparcia OZE zakończyły się sukcesem. Ministerstwo Gospodarki 17 września br. przedstawiło propozycję nowego systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Zapowiedziano m.in. wdrożenie systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji. PSEW pod(...)
»

Przegląd prasy(...)

Oczyszczalnie gruntowo-roślinne Jednym ze sposobów oczyszczania ścieków powstających w gospodarstwach domowych mogą być gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków. Składają się one z wielokomorowego osadnika gnilnego, w którym ścieki są wstępnie oczyszczone oraz filtra gruntowo-roślinnego. Stanowi on specjalne złoże, którego podstawą są rośliny wodolubne, spotykane na terenach podmokłych, takie jak: pałka wodna, kosaciec, trzcina (...)
»