Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Niezbędny sprzęt laborato(...)

Laboratoria analityczne w małych oczyszczalniach ścieków Każda oczyszczalnia ścieków wymaga ciągłej kontroli parametrów technologicznych oraz skuteczności usuwania zanieczyszczeń. Bieżącej kontroli wymaga jakość osadu czynnego, zawartość tlenu rozpuszczonego w reaktorach oraz stopień usuwania zanieczyszczeń ogólnych i biogennych. Aby na bieżąco oceniać sprawność działania systemu oczyszczającego, należy na miejscu wykonywać podstawowe oznaczenia fizykochemiczne. Należą d(...)
»

Od redaktora(...)

Jest jednym z tych materiałów, które przez długi okres zachowują swoje pierwotne właściwości. Ze względu na posiadane walory znajduje szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Szkło, o którym mowa, często wykorzystuje się np. do produkcji opakowań żywności i napojów. Z kolei po zużyciu stłuczka szklana może zostać poddana procesowi recyklingu prawie w 100%. Rozsądna gospodarka tym surowcem przynosi nie tylko korzyści finansowe, ale też pozytywnie wpływa na ochronę środowiska. O tego typu niek(...)
»