Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pracownik w systemie ochr(...)

Postępująca globalizacja i duża niepewność otoczenia sprawiają, że firmy coraz częściej muszą dokonywać zmian w istniejących systemach zarządzania i definiować nowe, również pozaekonomiczne cele, w tym te związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Przedsiębiorstwa, które w sposób świadomy kształtują swoją politykę ochrony środowiska, łatwiej odnajdą się na coraz bardziej wymagającym rynku. Wytężone działania na rzecz rozwoju zrównoważonego przed(...)
»

Geowłókniny w renowacji n(...)

Jacek Ajdukiewicz Z całego szeregu systemów i sposobów wykonywania renowacji zużytych, uszkodzonych, zniszczonych i zdewastowanych nawierzchni z mieszanek asfaltowych, względnie asfaltobetonowych, na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie, dla uzyskania najkorzystniejszych efektów techniczno-ekonomicznych (jakości i żywotności nawierzchni poddanych renowacji), właściwości(...)
»