Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Źle z odpadami(...)

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie negatywnie oceniła gospodarowanie odpadami komunalnymi w skontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego. Kontrolą objęto 28 samorządów w woj.: podlaskim, pomorskim, śląskim i zachodniopomorskim, w tym 24 urzędy gmin i cztery urzędy marszałkowskie. W większości gmin (70,8%) nie objęto mieszkańców zorganizowaną zbiórką wszystkich odpadów komunalnych. Tylko w części gmin (41,7%) zapewniono warunki do selektywnego zbierani(...)
»

Polsko-europejska wymiana(...)

Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. To oznacza pewne zobowiązania, ale także możliwość czerpania korzyści. Potrzebna jest zatem wiedza – jak skutecznie pozyskiwać środki europejskie. Wiele problemów z tego zakresu rozwiązało II Euroforum (odbyło się 14 stycznia br. w Warszawie) zorganizowane przez Instytut Biznesu i sponsorowane przez Bre Bank, Bre Lising i MultiBank. W konferencji adresowanej do niezależnych konsultantów zajmujących się pozyskiwaniem środków pomocowy(...)
»