Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zadania zlecone to szansa(...)

Członkowie Zarządu ZMP, obradujący 24 sierpnia br. w Przemyślu, przyjęli stanowiska w sprawach finansowania zadań zleconych oraz dofinansowania ze środków UE sieci dróg krajowych poza siecią TEN-T. Samorządy od lat otrzymują środki nieadekwatne do ponoszonych wydatków na zadania zlecone, dlatego dofinansują je własnymi środkami, co ogranicza im możliwość finansowania własnych przedsięwzięć. W tym temacie Związek Miast Polskich w swoim stanowisku powołuje s(...)
»