Wszystkie artykuły w kategorii: "Walne żarty"

Polecane artykuły:

Wiecznie problemowe odpad(...)

Wiecznie problemowe odpady opakowaniowe W nowym, 2016 roku branża odpadowa będzie oczekiwała ostatecznego rozwiązania kilku istotnych problemów, które utrudniają, a czasami uniemożliwiają jej właściwe funkcjonowanie. Niektóre problemy pojawiają się na bieżąco, w wyniku wdrażania dyrektyw unijnych związanych z wymaganymi poziomami odzysku i recyklingu. Borykamy się też z problemami nierozwiązanymi od lat. Takie nasze odpadowe „evergreeny”. Miały być(...)
»

Niebawem otwarcie(...)

19 samorządów z województw wielkopolskiego i łódzkiego utworzyło w 1998 r. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, który z powodzeniem aplikował o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA (obecnie Fundusz Spójności). Uroczyste otwarcie zakładu planowane jest na 29 września 2006 r. Memorand(...)
»