Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Możliwości produkcji i w(...)

Materiały konferencyjne - "Pelety - czy nam się to opłaca?" W związku z bardzo dynamicznym wzrostem produkcji granulatu (pellets) z odpadów drzewnych w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych oraz ze światowym uznaniem tego paliwa za jeden z najlepszych substytutów oleju opałowego, węgla i gazu, wzrasta zainteresowanie granulatem również w Polsce. Właściwe, planowe wykorzystanie tego paliwa leży w interesie instytucji zajmując(...)
»

Instalacje spalania odpad(...)

Recykling materiałowy nadal ma pierwszeństwo przed odzyskiem energii oraz unieszkodliwianiem odpadów, co określa obowiązująca w Unii dyrektywa ramowa w sprawie odpadów i w zakresie postępowania z nimi. Nie oznacza to, że instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, czyli ITPOK-i, stanowią mało istotny element całego systemu. Przeciwnie – znaczenie końcowych etapów zagospodarowania odpadów jest wręcz strategiczne w sytuacji, gdy całkowity recykling materiałowy wciąż pozostaje id(...)
»