Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Czas na wspólną debatę(...)

  „Nieterminowo, nierzetelnie i nieskutecznie” – w ten sposób Najwyższa Izba Kontroli podsumowała w swym najnowszym raporcie realizację przez gminy ich obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Raport ten nie był zwykłą, rutynową procedurą okresowej kontroli, lecz związany był z różnymi rozważanymi obecnie koncepcjami nowelizowania przepisów dotyczących tej sfery gospodarki.   Zważyws(...)
»

Polityka energetyczna w g(...)

  W kręgu zainteresowań polityki energetycznej znajduje się tworzenie systemu energetycznego, służącego zbilansowaniu prognozowanego popytu na poszczególne nośniki energii z ich podażą. Ma to miejsce w obszarze gospodarki energetycznej, rozumianej jako dział nauki o systemach zajmujących się problemami racjonalnego pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii o(...)
»