Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Catalyst – rynek dla dłuż(...)

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie 30 września 2009 r. uruchomiła rynek Catalyst – dedykowany dla dłużnych papierów wartościowych. Obejmuje on dwa obszary – handlu detalicznego oraz handlu hurtowego. Pierwszy jest obsługiwany bezpośrednio przez GPW, drugi zaś – przez jej spółkę zależną, tj. BondSpot (dawniej MTS Ceto). Obszar handlu hurtowego prowadzony jest przez spółkę zależną GPW, tj. obszar handlu detalicznego bez(...)
»

Gleba – dobro nieodnawial(...)

Z prof. dr. hab. Jackiem Czekałą z Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozmawia Anna Lembicz. Od wielu lat zajmuje się Pan m.in. komunalnymi osadami ściekowymi. Czy Pańskim zdaniem, to profesja dla gleboznawcy? Problem osadów ściekowych to powrót do zainteresowań z początku mojej pracy, kiedy zajmowałem się tym zagadnieniem głównie na przykładzie zachodniej Europy, bowiem w Polsce skupiano się prz(...)
»