Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Woda - nasze dziedzictwo(...)

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” prowadzi swoją działalność we wschodniej części Polski w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie).  Jest to miasto na prawach powiatu, które liczy ok. 58 000 mieszkańców. Przedmiotem działalności spółki są usługi prowadzone w zakresie poboru, uzdatniania i przesyłu wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów. Spółka w szerokim zakresie korzysta z dóbr środowiska naturalnego, dlatego jest aktywna(...)
»

Topolowy problem(...)

Dzięki swym właściwościom biologicznym i wymaganiom siedliskowym topole są interesującą grupą drzew o szerokim zastosowaniu. Największą popularnością cieszyły się w latach 50. i 60., obecnie jako dojrzałe drzewa ujawniają większość swoich negatywnych cechy. Brunatna zgnilizna i przesuszenie drewna mokrego to konsekwencje cięcia Populus simonii(...)
»