Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Kraj rad(...)

W codziennej walce o rynek i rozwój firmy pracodawca zyska kolejnego sojusznika. Będzie nim nieistniejący do tej pory twór – rada pracowników. W zapomnienie odchodzi zatem pracodawca – jedyny pan i władca, a zastępuje go przedsiębiorca dialogu pracowniczego. Rady pracowników to nowa w polskim prawie forma reprezentowania zbiorowych interesów pracowników. Forma, której podstawą są dwie dyrektywy unijne: z 1994 r. o europejskich radach zakładowych oraz z 2002 r. o ustan(...)
»

Świętsi od papieża?(...)

Prace związane z opracowywaniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami są na ukończeniu, ale wciąż nie cichną pytania o losy gminnych składowisk odpadów, które spełniają wszystkie warunki techniczne i środowiskowe, z wyjątkiem określonej w ustawie przepustowości. W myśl nowych przepisów, nie mogą one zostać uznane za regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Czy są zatem skazane na wegetację lub zamknięcie? A co z obiekta(...)
»