Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przetwarzanie surowców ze(...)

Przetwarzanie obejmuje czynności wykonywane celem przygotowania materiałów odzyskanych z odpadów komunalnych do wykorzystania jako surowce wtórne (tj. sortowanie, oczyszczanie i zagęszczanie). Na wybór sprzętu znaczny wpływ ma ogólny projekt zakładu przetwórczego. Przy planowaniu ciągów przetwórstwa materiałów należy zwrócić uwagę na rodzaj i ilość zebranych materiałów, stopień segregacji w punkcie zbiórki i wynikające stąd zadania sortowni, ruch materiałów w obrębie zakładu oraz wymagania od(...)
»

To, co skrywa ziemia...(...)

Z Januszem Łodziewskim, prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie, rozmawia Ewa Gosiewska Jakie główne cele przyświecały otwarciu Muzeum Wody w Koszalinie? Za cel postawiliśmy sobie proekologiczną edukację społeczną, szczególnie dzieci i młodzieży. Dlatego w Muzeum Wody zbudowaliśmy z plastikowych butelek model metra sześciennego wody. Poza tym każda grupa ma zapewnioną opiekę przewodnika-pracownika, który opowiada o eksponatach, historii wodociągów(...)
»