Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wybrane problemy związane(...)

Występowanie organizmów nitkowatych i problemy eksploatacyjne z tym związane nie są zjawiskiem nowym i dotyczą oczyszczalni zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. Chociaż od ponad 30 lat na świecie i od ponad 10 lat w Polsce prowadzi się intensywne badania związane z identyfikacją poszczególnych typów oraz sposobem ich inaktywacji, to nie opracowano jeszcze skutecznej metody, która pozwalałaby na zwalczanie wszystkich znanych bakterii(...)
»

PPP w gospodarce odpadami(...)

Gospodarka odpadami to dziedzina szeroko uregulowana zarówno przez prawodawstwo wspólnotowe, jak i na poziomie wewnętrznego prawa polskiego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU nr 16, poz. 95) stanowi ona jedno z podstawowych zadań własnych gminy. Zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i w regulacjach wewnątrzkrajowych występuje wyraźna tendencja do narzucania coraz surowszych wymogów dotyczących (...)
»