Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Francuska współpraca(...)

Wejście Polski do Unii Europejskiej i związany z tym napływ funduszy oraz konieczność spełnienia wymagań dyrektyw unijnych daje nowe warunki rozwoju i finansowania inwestycji w wielu branżach. W związku z tym obserwujemy wiele imprez promujących zagraniczne technologie w Polsce. Fakt ten cieszy, gdyż coraz liczniejszy udział naszych decydentów w tych imprezach powoduje wzrost ich wiedzy i znajomości nowoczesnych technologii ochrony środowiska. W dniach 28-30 marca 2006 r. w Warszawie odbyły (...)
»

Wokół odpadów(...)

Sortuj i oszczędzaj! W Lublinie zaczną segregować odpady. Pierwsza partia 160 pojemników już stoi na ulicach. Można do nich wrzucać papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal. Pojemniki zakupiła gmina, a koszt tych zakupów wyniósł 230 tys. zł. Obecnie podpisywane są umowy z firmami, które będą wywozić zgromadzone surowce. Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiada, że do czerwca 2004 r. podobnych pojemników pojawi się w Lublinie jeszcze 80.(...)
»