Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpad czy produkt?(...)

Zagadnienie dotyczy osadów ściekowych. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od paru lat domaga się stworzenia ogólnokrajowego programu ich zagospodarowania. Domaga się przepisów prawnych, regulujących tę gospodarkę. Ilość osadów ściekowych systematycznie wzrasta. Prognozuje się, że w 2015 r. powstanie ponad 660 tys. ton suchej masy osadów, a od bieżącego roku nie można ich składować. Z danych zebranych przez Zespół ds. Technicznych, dzia(...)
»

Monitoring napełnienia i (...)

Sieć monitoringu jest kluczowym elementem systemu zarządzania zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. W obu przypadkach prawidłowo zaprojektowany i wdrożony monitoring znacząco podnosi niezawodność systemu i zabezpiecza eksploatatora przed niespodziankami wynikającymi np. z awarii. Monitoring warunków panujących w kanalizacji powiązany jest z dwoma głównymi zadaniami realizowanymi przez jednostki zarządzające pracą systemów odprowadzani(...)
»