Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Branża narodowym "prosume(...)

Produkcja zasobów wody, energii i ciepła – to nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wod-kan. Te zmiany, wymuszone poniekąd przez światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju, mogą przynieść korzyści zarówno środowisku, jak i samym zakładom, skupionym dotąd na dostarczaniu odbiorcom zdrowej wody oraz odbiorze i oczyszczaniu ścieków. Komisja Europejska wydała w ubiegłym roku dokument odnoszący się do gospodarki bezodpadowej, w którym czytamy, że celem Europy jest: przejś(...)
»

Odzysk metali nieżelaznyc(...)

  Metale nieżelazne odzyskuje się z odpadów poprodukcyjnych, w tym zgarów, oraz poużytkowych, takich jak: złomy metali, opakowania – np. puszki z aluminium.   Odpady zawierające metale nieżelazne powstają w procesach produkcyjnych. Do metali nieżelaznych zaliczamy wszystkie, z wyjątkiem żelaza w postaci czystej lub stopów żelaza z niewielką domieszką (poniżej 10%). Najczęściej spotykane metale nieżelazne to alumini(...)
»