Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Wpływ farm wiatrowych na (...)

Rozwijanie infrastruktury służącej do pozyskiwania energii odnawialnej jest jednym z priorytetów obecnej polityki światowej w zakresie energetyki i ochrony środowiska. Dlatego w ciągu ostatniej dekady zaobserwowano na świecie, w tym w Polsce, silny wzrost powierzchni zajmowanych przez infrastrukturę farm wiatrowych. Energia produkowana przez turbiny uznawana jest za „zieloną” (green energy), tj. korzystną z punktu widzenia ochrony środowiska. Jednakże nauko(...)
»

In house – spełnia się na(...)

Działania w kierunku wprowadzenia in house na rynku tak dużym i wysoce konkurencyjnym, jakim jest warszawski rynek gospodarki odpadami, łamią podstawowe zasady wolnej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania wykonawców. Zamówienia in house w branży gospodarki odpadami zostały wprowadzone przy ogromnym zamieszaniu, niezadowoleniu i wielu kontrowersjach w 2017 r. Od tego czasu przykładów zastosowania tego typu zamówień w gospodarce odpadami w skali kraju było(...)
»