Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Ustawa OZE – szanse i ryz(...)

Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 3 kwietnia 2015 r. Uchwalenie ustawy jest konsekwencją nałożonego na Polskę obowiązku wdrożenia m.in. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, jak również próbą kompleksowego uregulowania sektora energii odnawialnej. Skutkiem długotrwałego procesu pow(...)
»

Odwadnianie osadów ścieko(...)

Problematyka uwodnienia, jak i odwadniania komunalnych osadów ściekowych jest na tyle ważna w praktyce oczyszczania i gospodarki osadami, że bardzo często omawia się ją na łamach czasopism fachowych, w tym „Wodociągów-Kanalizacji”. Poza tym zagadnienia te stanowią tematykę wielu konferencji specjalistycznych1, a w aspekcie czysto technicznym przedstawiane są w opracowaniach książkowych2-3. Z tego względu zamiarem autora nie jest opisywanie tych(...)
»