Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Metody unieszkodliwiania (...)

Piotr Krajewski Rozwiązanie problemu osadów i popłuczyn obejmuje głównie ich unieszkodliwianie oraz wykorzystanie. Podstawową zasadą wszystkich stosowanych metod unieszkodliwiania osadów i popłuczyn jest zmniejszenie ich objętości przez usunięcie wody. Osady i popłuczyny powstające w różnych procesach technologicznych uzdatniania wody można podzielić na: - osady po sedymentacji wstępnej, - popłuczyny z płukania mikrosit, - osady pokoagulacyjne, - (...)
»

Ochrona przyrody – hamule(...)

Po zakończeniu obszernego cyklu poświęconego europejskiej sieci Natura 2000 czas na nowy, tym razem traktujący o ochronie przyrody w Polsce. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu w szerszej, systemowej perspektywie. W poszczególnych artykułach zostaną omówione ważne elementy systemu ochrony przyrody w Polsce w kontekście możliwości trwałego rozwoju lokalnych społeczności. Ochrona przyrody w dłuższej perspektywie czasowej może okazać się szansą na zachowanie ludzk(...)
»