Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Zielone dachy jako narzęd(...)

Rozwiązania te powinny być elementem szerszych strategii adaptacyjnych, obejmujących dokładną analizę lokalnej sytuacji, potencjalnych zagrożeń, prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz możliwego oddziaływania na gminę. W ramach projektu Ministerstwa Środowiska Plany adaptacji do zmian klimatu opracowywane są dla 44 miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Warto, by w ich ślady poszły kolejne, planując własne działania adaptacyjne. Możliwych narzędzi adaptacji jest wiele. Należą do nich np. moderni(...)
»

Wodne oblicze miast(...)

Miasto – wielki organizm stworzony przez człowieka. Przestrzeń życia dla ludzi, lecz coraz częściej miejsce walki o życie dla przyrody. Do jednego ze stałych, przyrodniczych elementów struktury miasta należy woda. Na przestrzeni wieków rozwój miasta zwykle warunkowany był dostępem do morza, rzeki lub jeziora, zapewniających lepszą komunikację lub transport i gwarantującego  większe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli brakowało naturalnych zasobów w danej aglomeracji(...)
»