Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Wybrane aspekty oceny zag(...)

Wybrane aspekty oceny zagrożeń obiektów wodociągowych Podstawowym celem artykułu jest scharakteryzowanie metodologii oceny zagrożeń występujących w systemach wodociągowych. Pozwoliło to na wprowadzenie dwóch nowych wskaźników – odporności systemu i jego oczekiwanej efektywności eksploatacyjnej. Bezpieczeństwo zalicza się do sfery podstawowych potrzeb człowieka. Bezpieczeństwo publiczne jest wartością konstytucyjną, dla której ochrony możli(...)
»

Park międzywojnia(...)

Każda rewaloryzacja zabytkowego zespołu zieleni wymaga zbadania materiałów archiwalnych i szczegóło-wej inwentaryzacji terenu. Sprzymierzeńcem podczas przygotowań rewaloryzacji Parku im. Karola Kur-pińskiego w Poznaniu stał się jego genius loci, przez co miejsce odsłoniło swoją bogatą historię. (...)
»