Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

List do redakcji. Jak opi(...)

Odnosząc się do kwestii terminologicznych w zakresie opisywania drzew rosnących w przestrzeni publicznej, warto wypracować uniwersalny język, zrozumiały dla szerokiej grupy odbiorców, który przede wszystkim będzie sprzyjał ochronie drzew przed ich pochopnym usuwaniem. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem zamieszczone w dwóch ostatnich numerach „Przeglądu Komunalnego” artykuły dr inż. Edyty Rosłon-Szeryńskiej i dr. Roberta Kimbara1, 2. Znalazłem w (...)
»

Morska energetyka wiatrow(...)

Przyjęcie przez UE restrykcyjnych norm, dotyczących zmniejszenia emisji gazów powstających w procesie produkcji energii elektrycznej, spowodowało zmianę polityki poszczególnych krajów członkowskich. Aktualne wytyczne polityki klimatyczno-energetycznej UE zakładają wyższy poziom wykorzystania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. W perspektywie 2030 r. będzie z nich pochodziło co najmniej 27% energii zużywanej przez odbiorców państw członkowskich UE. Takimi źr(...)
»