Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Nie można dłużej czekać(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, zaniepokojona przedłużającymi się pracami nad założeniami projektu nowelizacji ustaw o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wystosowała list do Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. Izba po raz kolejny wnosi o jak najszybsze zmiany w przepisach regulujących gospodarkę odpadami. Jednocześnie pomiędzy KIGO a Polską Izbą Gospodarki Odpadami prowadzone są intensywne rozmowy, aby wypracować wspólne, konsensusow(...)
»

Aktualne dane statystyczn(...)

W Republice Federalnej Niemiec systematycznie gromadzone są dane dotyczące oczyszczania ścieków i utylizacji osadów ściekowych. Odbywa się to zarówno na podstawie istniejących przepisów prawnych, jak i dzięki dobrowolnej współpracy z oczyszczalniami ścieków w ramach analizy porównawczej stowarzyszenia DWA (Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej, Inżynierii Ścieków i Odpadów). Następnie dane zebrane na temat oczyszczania ścieków (...)
»