Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gaz łupkowy – skutki praw(...)

Po ponad dwuletnim okresie prac i analiz dotyczących problematyki ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska, powiązanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów niekonwencjonalnych w państwach członkowskich UE, 22 stycznia 2014 r. Komisja Europejska opublikowała zalecenie w tej sprawie. Wskazano w nim podstawowe zasady rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego1. W ramach tych dzi(...)
»

Zgazowanie biomasy w ukł(...)

W dziedzinie stosowanych w praktyce technologii energetycznego wykorzystania biomasy na szczególną uwagę zasługują układy bazujące na jej zgazowaniu. Równolegle z rozwojem systemów bazujących na zgazowaniu biomasy w kierunku układów przeznaczonych dla energetyki zawodowej, duże zainteresowanie budzi koncepcja prostego i niezawodnego reaktora małej mocy, współpracującego bezpośrednio z kotłem wodnym lub parowym, czy będącego elementem układów mikrokogeneracji. (...)
»