Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ROADS & TRAFFIC(...)

VI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego i Zarządzania Ruchem 10-12 października 2001, Warszawa Spotkanie krajowych i zagranicznych fachowców jest niezbędne w procesie rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Konieczność poprawy stanu polskich dróg oraz kwestia budowy autostrad w Polsce wymaga dostępu do najnowszych technologii i urządzeń prezentowanych właśnie podczas targów. Kondycja sieci transportowej danego kraju świadczy o jego atrakcyjności i rozwoju gospodarczym,(...)
»

Kalendarium działań ZPGO(...)

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa powołała 5 maja br. Podkomisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przewodnicząca Joanna Grobel-Proszowska zadecydowała, że dyskusja nad kontrowersyjnym art. 2 projektu, dotyczącym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbędzie się w późniejszym terminie. Stąd też w maju – przy uczestnictwie eksperta ZPGO (A. Kamiński) – Podkomisja pr(...)
»