Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kret – mały dewastator tr(...)

Krety uważane są za szkodniki nie tylko przez działkowców i ogrodników, ale też przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie zieleni miejskiej. Zwierzęta te wyrządzają szkody w zasadzie tylko jednym swoim zachowaniem, a mianowicie drążeniem korytarzy wentylacyjnych zakończonych kopcami ziemi. Niestety, nie ma skutecznych metod walki z kretem. Gdyby zapytać tzw. przypadkowych przechodniów o kreta, to zdania byłyby mocno podzielone. Z jednej stro(...)
»

Od redaktora(...)

Czas przed wyborami parlamentarnymi można śmiało nazwać okresem oświecenia, w którym powstają najśmielsze pomysły, mające na celu rozwiązywanie trudnych problemów kraju. Dotyczą one wszystkich dziedzin życia i gospodarki, wobec czego nie oszczędzają także drogownictwa. Pośród szeregu ważkich pomysłów znalazły się m.in. pomysł likwidacji resortu transportu, pomysł likwidacji Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Agencji Budowy Autostrad a w to miejsce powołania Polskiej Agencji Drogowej. Nie kon(...)
»