Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Funkcja inspektora nadzor(...)

Funkcja inspektora nadzoru w utrzymaniu zieleni [pod patronatem OSTO] Środowisko architektów krajobrazu i wykonawców od lat czyni starania, aby inwestycje w zakresie terenów zieleni były prowadzone profesjonalnie i zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Szczególnie niezbędna wydaje się obecność fachowego nadzoru przy wznoszeniu nowych obiektów architektury ogrodowej, zakładaniu, waloryzacji i rewaloryzacji terenów zieleni, a także wykonywaniu nasadzeń rekomp(...)
»

Od redakcji(...)

O skuteczności systemu recyklingu odpadów decyduje cała gama czynników. Z jednej strony nieustannie wprowadza się nowe technologie oraz rozwiązania logistyczne pozwalające na usprawnienie selektywnej zbiórki i recyklingu odzyskanych surowców. Działania te mają na celu dążenie do redukcji kosztów, które dla wielu instytucji samorządu terytorialnego oraz firm prywatnych są czynnikiem ograniczającym ich rozwój. Niebagatelny wpływ na sprawność działania systemu mają uwarunkowania p(...)
»