Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Remedium na tereny zdegra(...)

Jednym z przyszłościowych kierunków, zaproponowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, jest uprawa roślin energetycznych skojarzona z oczyszczaniem gleb, np. nieużytków poprzemysłowych. Model ten stanowi szansę na odnowę ekologiczną i gospodarczą tego typu terenów. Łatwa odnawialność biomasy roślin energetycznych powoduje, że zainteresowanie tym źródłem energii stale wzrasta, a ich uprawy zajmują coraz większą powierzchnię. Szacuje się, że w Europie (...)
»

Problemy związane z utrzy(...)

Grzegorz Banasiak Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy w porze zimowej różni się zakresem prac i złożonością przedsięwzięć w stosunku do pory letniej. W Polsce okres zimowy (okres formowania i występowania pokrywy śnieżnej na przeważającej części kraju) w Polsce przypada od 15 listopada do 31 marca, czyli wynosi 136 dni (z różnymi wahaniami). Pozostały czas dla potrzeb utrzymania czystości i porządku należy traktować jako porę letnią. Na utrzy(...)
»