Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Nieszczęścia chodzą param(...)

No i mamy kolejny projekt rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Nie chciałbym jednak już w żaden sposób odnosić się do niego. Liczba osób, które wypowiadają się na ten temat, jest tak duża, iż z pewnością zostaną pokazane wszystkie możliwe stanowiska i opinie. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie: „Co najbardziej przeszkadza we właściwym gospodarowaniu odpadami w obecnym stanie prawnym?”. Ponoć „nieszczęścia(...)
»

Leśne ścieżki dydaktyczne(...)

Lasy dostarczają społeczeństwu wielu różnorodnych korzyści. Obecnie coraz większego znaczenia nabierają także pozaprodukcyjne funkcje lasu – środowiskowe i społeczne – które pośrednio oddziałują na wyniki działalności innych dziedzin gospodarowania. Znaczenie pozaprodukcyjnych funkcji lasów wzrasta wraz z postępem cywilizacyjnym. Funkcje środowiskowe, zwłaszcza o charakterze ochronnym, warunkują stan i jakość środowiska, umożliwiając zachowanie różnych form życia oraz(...)
»