Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Filtr piaskowy jako drugi(...)

Prawidłowo zaprojektowana przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z co najmniej dwóch stopni oczyszczania. Pierwszy stanowi osadnik gnilny, a drugi stopień może być różnie zaprojektowany. Jednym ze stosowanych rozwiązań drugiego stopnia przydomowej oczyszczalni ścieków jest filtr piaskowy. Według Błażejewskiego1, filtry piaskowe można podzielić na te z pionowym przepływem ścieków i z poziomym przepływem ścieków. Ogólny podział filtrów piaskowych przed(...)
»

Podatność ścieków na rozk(...)

charakterystyka, która ma duże znaczenie w projektowaniu obiektów służących do biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków. To, czy będzie możliwe usuwanie fosforu i czy do prawidłowego przebiegu procesu denitryfikacji niezbędne okaże się zewnętrzne źródło węgla organicznego, zależy od zawartości łatwo przyswajalnego węgla w ściekach1. Związki organiczne charakteryzowane jako łatwo przyswajalna frakcja Ch(...)
»