Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"


 1. Toryfikacja – recykling organiczny odpadów Czytaj

   Andrzej Białowiec

   Jakub Pułka

   Dariusz Wiśniewski


 2. Regionalne instalacje a PPP Czytaj

   Kacper Sampławski


 3. Gdzie jest pies pogrzebany? Czytaj

   Piotr Strzyżyński


 4. Co z tymi RIPOK-ami? Czytaj

   Tomasz Szymkowiak


 5. Jest dużo do zrobienia Czytaj

   Jolanta Kamińska-Borak


 6. Termiczny jubileusz Czytaj

   Tomasz Szymkowiak


 7. W poszukiwaniu własnej drogi Czytaj

   Jerzy Ziora

   Bogdan Pasko

   Andrzej Bartoszkiewicz


 8. Wybór mniejszego zła Czytaj

   Agnieszka Markiewicz


 9. Surowiec po noweli Czytaj

   Judyta Więcławska

   Katarzyna Gorwa


Polecane artykuły:

Nowe regulacje w ochronie(...)

Kwietniowa nowelizacja Prawa ochrony środowiska (P.o.ś.) znacząco zmieniła przepisy dotyczące ochrony powietrza. Stało się to za sprawą implementacji do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywy CAFE). Gros obowiązków, wypływających z tych przepisów, opisano w poprzednich wydaniach „Przeglądu Komunalnego” (PK 9-12/2012). W preambul(...)
»

Edukacja w miastach(...)

Jednym ze sprawdzonych sposobów na skuteczne zarządzanie przyrodą w mieście jest jej ochrona wespół z aktywizacją. Dowodami na to są parki i obszary chronione w europejskich miastach, połączone z centrami obsługi turystyki masowej, rodzinnej i przyrodniczej. Współczesne obszary zurbanizowane przyczyniają się do fragmentacji i zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, zaniku bioróżnorodności i aneksji kolejnych enklaw zieleni. Równocześnie miasta inicjują także prz(...)
»