Wszystkie artykuły w kategorii: "Artykuł promocyjny"

Polecane artykuły:

Spotkanie u źródła(...)

Perła Beskidów – tym mianem określana jest Wisła, miejscowość zlokalizowana wśród wzniesień Beskidu Śląskiego, u źródła największej polskiej rzeki. Właśnie do tego malowniczo położonego miejsca przybyło ok. 150 uczestników IV Konferencji Technicznej pn. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Tanio i na lata.”   Spotkanie zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tw(...)
»

Poprawki zaakceptowane (...)

  W trakcie posiedzenia Zarządu ZMP w Cieszynie 1 lipca 2011 r. z zadowoleniem przyjęto informację o wynikach debaty Sejmu nad poprawkami Senatu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sejm przegłosował poprawki Senatu, o których przyjęcie lub odrzucenie wnioskował Związek Miast Polskich.   Posłowie odrzucili poprawki Senatu dotyczące wykreślenia zapisów odnoszących się w różnych przypadkach do uchwał rady (...)
»