Wszystkie artykuły w kategorii: "Artykuł promocyjny"

Polecane artykuły:

Dwukilometrowa rewolucja(...)

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej na terenie aglomeracji katowickiej jest obecnie jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce. Największych, a zarazem najciekawszych, i to zarazem ze względu na rozwiązania inżyniersko-architektoniczne, jak i na sposób finansowania. Dość powiedzieć, że popularna DTŚ-ka jest realizowana ze środków samorządów lokalnych, wojewódzkiego, z budżetu państwa oraz z pieniędzy pozyskiwanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ta wielość źródeł nie mo(...)
»

Edukacja odpadowa a selek(...)

Mamy już za sobą pierwsze dwa miesiące zbiórki odpadów komunalnych w nowym systemie. Obnażyły one wiele słabości i niedociągnięć, zwłaszcza w obszarze właściwego rozumienia przez społeczeństwo potrzeby segregacji i zagadnień recyklingowych (traktowanych jako zło narzucone), nad którymi będzie musiał zastanowić się ustawodawca. Okazuje się, że edukacja „odpadowa” nadal jest pietą achillesową polskiej gospodarki odpadami. Swoje trzy grosze dodały również media, k(...)
»