Wszystkie artykuły w kategorii: "25 lat minęło"

Polecane artykuły:

Przyczyny i ocena awaryjn(...)

Każde przerwanie ciągłości oraz uszkodzenie sieci wodociągowej, powodujące częściową lub całkowitą niezdolność do pracy tej sieci, która zapewniałaby prawidłową dostawę wody do odbiorców pod niezbędnym ciśnieniem i w odpowiedniej ilości, nazywamy awarią sieci1. W dwóch poprzednich wydaniach „Wodociągów-Kanalizacji” omówione zostały awarie rurociągów z różnych materiałów oraz dwie z najczęstszych przyczyn awarii – mróz i korozja. W niniejszej, ostatniej części artykułu przeds(...)
»

Wydarzenia(...)

Rola wody w przestrzeni miast ciągle zyskuje na znaczeniu. To ona dopełnia architekturę, wzbogaca przestrzeń miejską, tworzy klimat do rozmów, relaksu, wypoczynku lub zabawy. Coraz popularniejsze są trendy związane z wykorzystaniem wody deszczowej w aranżacji przestrzeni oraz wody pitnej w służbie mieszkańcom miast. O roli wody w mieście rozmawiać będą uczestnicy 15 edycji konferencji „Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i praktyka”, którą 9 listopada na tereni(...)
»