Określenie stopnia stabilizacji

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-11
  DRUKUJ

Zgodnie z §6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (DzU z 2012 r. poz. 1052), proces biologicznej stabilizacji odpadów powinien być prowadzony tak, by uzyskany stabilizat spełniał określone wymagania. Muszą być one potwierdzone badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania wskazanych parametrów.

W myśl tego rozporządzenia, straty prażenia stabilizatu muszą być mniejsze niż 35% s.m., a zawartość węgla organicznego – mniejsza niż 20% s.m. Są też inne parametry wyznaczające, kiedy uzyskany materiał spełnia wymagania rozporządzenia: ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach, mierzony stratą [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus