Obowiązek kontraktowania przez RIPOK-i

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-11
  DRUKUJ

Rynek usług zagospodarowania odpadów jest specyficzny, gdyż ze względu na wymogi ochrony środowiska mogą je świadczyć tylko niektórzy przedsiębiorcy – ci, którzy dysponują odpowiednią infrastrukturą. Z drugiej strony, operatorzy instalacji zagospodarowania odpadów realizują w systemie interes publiczny polegający na wykonywaniu obowiązku przyjmowania odpadów do przetworzenia.

Instalacje służące zagospodarowaniu odpadów mogą być zarządzane przez podmioty (operatorów) o zróżnicowanej formie prawnej lub strukturze właścicielskiej. Nie ma znaczenia, czy będzie to podmiot prywatny, publiczny, czy z kapitałem mieszanym. Istotne jest, by instalacja ta była uwzględniona w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (WPGO) do obsługi określonego regionu. Oznacza to bowiem, że realizuje ona regionalną politykę odpadową samo [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus