Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Recykling miedzi i jej st(...)

Recykling miedzi i jej stopów był stosowany od początku XX w., głównie z uwagi na cenę tego metalu. Obecnie, kiedy jej cena osiąga poziomy, które nie mogły się nawet przyśnić producentom miedzi (7-8 tys. dol./Mg), to odzysk tego metalu staje się działalnością niezwykle dochodową. Nic dziwnego, że na całym świecie odnotowuje się wzrost liczby przestępstw polegających na kradzieży elementów urządzeń wykonanych z miedzi lub jej stopów. Dotychczas miedź i jej stopy były używane do pr(...)
»

Eksploatacja systemów wod(...)

Określenia „wodociągi” używa się w szerszym kontekście niż tylko w znaczeniu przewodów przesyłających wodę. Obejmuje ono także instalacje, które służą do poprawy jakości wody, aby spełniała ona ustalone wymagania, czyli urządzenia do uzdatniania wody.   Na system wodociągowy składają się trzy podstawowe elementy: ujęcie wody, stacja uzdatniania oraz przewody przesyłowe. Całkowite oraz jednostkowe koszty budowy urządzeń stanowiąc(...)
»