Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Samorządy muszą zwiększyć(...)

Ze Sławomirem Mazurkiem, wiceministrem środowiska, rozmawia Sławomir Rapior.   Na ile szykowana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma wejść w życie na początku przyszłego roku, poprawi system gospodarowania odpadami komunalnymi na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym? Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu przede wszystkim usprawnienie systemu gospodar(...)
»

Zmiany w Kodeksie urbanis(...)

Opublikowany 30 września br. projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego zawiera szereg zróżnicowanych propozycji zmian. Warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych, szczególnie wdrożonych na szczeblu regionalnym. Obecnie instrumenty planistyczne na szczeblu regionalnym są obarczone różnymi problemami. Brakuje jasności ich szczegółowego zakresu i roli oraz realnego wpływu na znaczącą część procesów związanych z planowaniem przestrzennym w gminie. Między innymi z(...)
»