Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek energetyki wiatrowe(...)

Kiedy mowa o energii odnawialnej w kontekście jej obecności na rynku norweskim to zazwyczaj myśli nasze biegną ku norweskim elektrowniom wodnym i taniej energii elektrycznej przez nie produkowanej. Norwegia dysponuje olbrzymim potencjałem hydroenergii i umiejętnie z niego korzysta. Jeśli do tego dodamy jeszcze fakt, iż ukształtowanie terenu nie sprzyja energetyce wiatrowej, to wydawać by się mogło, że na turbiny wiatrowe na terenie tego północnego kraju nie ma an(...)
»

Będzie RIPOK(...)

W 2015 r. Celowy Związek Gmin CZG-12 ma do wykonania kilka ważnych zadań, którym musi stawić czoło. Wiele z nich udało się już zrealizować, reszta czeka na swój finał. Zmiany uregulowań prawnych w zakresie gospodarowania odpadami wymusiły wdrożenie nowych technologii do istniejących już instalacji przetwarzania odpadów. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. zakwalifikował Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Dłu(...)
»