Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa ustawa o odpadach - (...)

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należą składowiska odpadów komunalnych. Analogicznie jak w przypadku składowisk odpadów niebezpiecznych, na obszarze planowanego składowiska odpadów i jego otoczenia przeprowadza się badania hydrologiczne i geologiczne (§ 4 rozporządzenia w sprawie budowy składowisk). Wyniki tych badań, wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących p(...)
»

Promotor Energetyki Odnaw(...)

Wydarzenia ostatnich czasów – rosnące ceny nośników energii, coraz większe dążenie do niezależności energetycznej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz wizja wyczerpywania się kopalnych nośników energii – wpłynęły na wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Po otrzymaniu Tytułu D. Chwieduk powiedziała: – Jeste(...)
»