Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recyklingowy zawrót gło(...)

Już po raz drugi w czasie POLEKO 2003, na Seminarium Salonu Recyklingu – organizowanym przez miesięcznik Recykling oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie, mogliśmy spotkać się ze wszystkimi zainteresowanymi problemami recyklingu. Tegoroczne Seminarium zostało zatytułowane „Recykling odpadów – szanse i wyzwania dla Polski w kontekście wejścia do Unii Europejskiej”. Temat stosunkowo obszerny – ale i obszerna była tematyka Seminarium. Każdy z czterech dni s(...)
»

Natura 2000 - chroni i in(...)

Natura 2000 to europejski program ochrony przyrody, funkcjonujący od 1992 r. w całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa dołączające do Wspólnoty musiały ten program wdrożyć. Co ważne, funkcjonuje on na takich samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Sieć obszarów „naturowych” w każdym unijnym kraju tworzy się wg tych samych reguł i procedur, wypełnia się takie same standardowe formularze danych, korzysta z identycznych list gatunków i si(...)
»