Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ciuciubabka czy co?(...)

Krytykowaliśmy nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) m.in. za to, że te same cele można było osiągnąć bez rewolucji. Ale teraz jej bronimy! Czy to nie paradoks? Owszem, ale jest on logiczną konsekwencją przyjętego kompromisu – aby usunąć dysfunkcje w zakresie realizacji celów środowiskowych, wprowadzono zmiany organizacyjne, ale tak, by uczynić jak najmniejszą szkodę konkurencji i konsumentom. Dlatego tak ważna jest konstrukcja l(...)
»

Sprzątnie z edukacją (...)

  Po raz osiemnasty Polacy wzięli udział w światowym wydarzeniu ekologicznym „Clean Up the World - Sprzątanie świata”. W tysiącach miejsc w całej Polsce porządkowane były lasy, brzegi rzek i jezior, prowadzono kampanie edukacyjne, pikniki, festiwale, rajdy i inne działania.   Jak wynika z pierwszych raportów od uczestników, zapału i entuzjazmu nie brakowało. Oto pierwsze podsumowanie akcji, pełny raport opublikowany(...)
»