Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Projektowanie komór tleno(...)

Tlenową stabilizację osadów można zdefiniować jako redukcję biodegradowalnych składników osadu w wyniku biologicznych mechanizmów tlenowych. Ten rodzaj stabilizacji stanowi kontynuację procesu oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Proces tlenowej stabilizacji jest wykorzystywany do unieszkodliwiania osadu nadmiernego i osadów mieszanych. Może być prowadzony w wydzielonych, otwartych lub zamkniętych komorach z doprowadzeniem powietrza (osad mieszany lub nadmierny) lub równol(...)
»

Projektowe mankamenty(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami przygotowała opinię na temat sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4097), a także zaproponowała zmiany w tym dokumencie. Przedsiębiorcy mają zastrzeżenia dotyczące bezprzetargowego udzielania przez gminy (...)
»