Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Reklama

Polecane artykuły:

Polska Natura(...)

W Polsce mamy dużo chronionej przyrody stwierdził premier Jarosław Kaczyński odnosząc się do unijnego programu ochrony „Natura 2000”. W jego opinii program blokuje rozwój wielu nowych inwestycji i zapowiedział zmniejszenie go „do wymiaru racjonalnego obejmującego kilka procent terytorium kraju”. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie. Barbara H(...)
»

Budynek przy granicy dzia(...)

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka Organ architektoniczno-budowlany nie może domagać się od wnioskodawcy przedstawienia pisemnej zgody sąsiada dotyczącej lokalizacji budynku na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy działki, umożliwiającej wydanie pozwolenia na budowę. Brak zgody właściciela działki sąsiedniej nie może stanowić wyłącznej przyczyny nieudzielenia pozwolenia na budowę obiektu przy granicy działki. Zachowane zostaje jednak prawo do oprotestowania budowy, gdyby właś(...)
»