Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Przeciw dopalaczom(...)

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich w Starym Sączu 24 lipca 2015 r. przedstawiciele miast członkowskich obrali wspólne stanowisko m.in. w sprawie skutecznej walki z tzw. dopalaczami. O czym jeszcze rozmawiano? Związek Miast Polskich zwrócił się do Rady Ministrów z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii dopalaczy. Istniejące przepisy nie umożliwiają nakładanie kar za produkcję i obrót środkami zastępczymi. W praktyce są więc nieskuteczne,(...)
»

Postępowanie z osadami śc(...)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) w rozdz. 5 zawiera szereg postanowień dotyczących postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów, wśród nich z osadami pochodzącymi z oczyszczalni ścieków, ale tylko ścieków komunalnych. Przepisy te służą dostosowaniu polskiego prawa do unijnego, zaś dotyczący postępowania z osadami ściekowymi art. 43 ustawy przejmuje postanowienia dyrektywy Rady 86/2(...)
»