Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda-ścieki"

Reklama

Polecane artykuły:

Efekt Gilowskiej(...)

Budowa oczyszczalni ścieków, nadrobienie zaległości w realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz stworzenie optymalnego systemu gospodarki odpadami w kraju (w tym powstawanie nowoczesnych i likwidacja przestarzałych składowisk) – to tylko niektóre przedsięwzięcia, które mogą zostać zaprzepaszczone z powodu likwidacji funduszy ekologicznych. 4 marca br. wicepremier Zyta Gilowska zapowiedziała likwidację wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej(...)
»

Produkcja i uwarunkowan(...)

Seminarium "Energia ze źródeł przyjaznych środowisku" - Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2003 Kolejne światowe kryzysy paliwowe spowodowały rozwój technologii w dziedzinie produkcji i wykorzystania biopaliw płynnych. Źódła związane z transportem są odpowiedzialne za około 1/4 emisji CO2, przy czym 80% tych emisji jest powodowanych przez transport drogowy. Za emisję CO2 w transporcie w Unii Europejskiej odpowiedzialn(...)
»