Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Reklama

Polecane artykuły:

Sosna czarna(...)

Sosna czarna Sosna czarna (Pinus nigra) należy do drzew szczególnie przydatnych do uprawy w miastach. Wśród gatunków iglastych jeszcze tylko cis pospolity (Taxus baccata) i jodła jednobarwna (Abies concolor) dorównują jej tolerancją na warunki miejskie. W młodości pień ugałęziony jest od samej powierzchni gleby. Z wiekiem oczyszcza się powoli, a drzewa dojrzałe mają już koronę luźniejszą, zbudowaną z gałęzi niemal prostopadle w(...)
»

WPGO a skarga na uchwałę (...)

Czy w toku postępowania sądowo-administracyjnego, którego przedmiotem jest uchwała wykonawcza, dopuszczalna jest po stronie sądu kontrola, choćby wyłącznie pośrednia, treści samego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, na etapie opracowania którego badane jest, czy instalacje spełniają przesłanki przewidziane dla RIPOK-u? Do sądów administracyjnych coraz częściej trafiają skargi na uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (dalej: „uchwa(...)
»