Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Nowy system finansowania (...)

Na początku października br. został przedstawiony kolejny projekt ustawy zmieniającej Ustawę z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W ramach autopoprawki ministra środowiska zaproponowano wprowadzenie w miejsce opłaty recyklingowej tzw. opłaty depozytowej. Miałby ją wnosić każdy wprowadzający pojazd na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość opłaty wynosiłaby, tak jak dotychczas, 500 zł dla szeroko rozumianych samochodów osobowych (...)
»

Poszukiwanie rozwiązań (...)

XII Konferencja „Dla miasta i środowiska – problemy unieszkodliwiania odpadów”, zorganizowana 24 listopada br. na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, z pewnością stanowiła okazję do zaprezentowania interesujących wyników badań, dotyczących tematyki zagospodarowania odpadów. W tegorocznej odsłonie wydarzenia udział wzięło ok. 60 słuchaczy. Wysłuchali oni trzynastu prelekcji oraz zapoznali się z bogatą sesją plakatową. Na uwagę zasługuje m.in. wystąp(...)
»