Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Większe stawki opłat!(...)

Z dniem 1 stycznia 2001 r. obowiązują nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, które określone zostały przez trzy Rozporządzenia Rady Ministrów. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów (DzU Nr 120, poz. 1284). Określa stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, roczne stawki opłat za składowanie odpadów na składowisku dla niektórych ich rodzajów oraz odpady, za które wytwarzający je nie (...)
»

Kiedy pojazd staje się od(...)

Ustawa o pojazdach wycofanych z eksploatacji łączy w sobie zapisy zarówno ustawy o odpadach, jak i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast wszystkie trzy ustawy w różny sposób odnoszą się do pojęcia samochodów nie użytkowanych nazwanych potocznie wrakami. Rozbieżność w stosowaniu pojęć, kiedy pojazd można traktować jako nie użytkowany, kiedy jako wycofany z eksploatacji, a od jakiego momentu będzie odpadem, powoduje problemy w podejmowaniu czynności wyjaśniających przez funkcjon(...)
»