Magazynowanie

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-10
  DRUKUJ

Odpady komunalne są przede wszystkim odpadami – innymi słowy dotyczą ich wszystkie reguły ogólne gospodarki odpadami, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Tym samym rozważania na temat postępowania z odpadami komunalnymi, a zatem również odnoszące się do ich magazynowania, należy rozpocząć od owych reguł ogólnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21), magazynowanie odpadów jest czasowym ich przechowywaniem, które obejmuje wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, tymczasowe magazynowanie przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie przez prowadzącego ich przetwarzanie.

Potwierdza to wyraźnie art. 25 ust. 3 ustawy o odpadach, stwierdzając, iż magazynowanie prowadzone jest wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus