As w rękawie?

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-10
  DRUKUJ

Nowy system zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, będący konsekwencją wejścia w życie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) oraz zmian wprowadzonych do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.), stawia nowe wyzwania zarówno przed gminami, jak i przed podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozwiązania wynikające z obu przywołanych aktów prawnych stanowią swoisty system naczyń połączonych. Zgodnie bowiem z art. 1a ustawy u.c.p.g., w sprawach związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które nie są uregulowane w tej ustawie, zastosowanie znajdują rozwiązania wynikające z ustawy o odpadach. Oznacza to, że zasady dotyczące utrzymania czystości i [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus