Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Warszawska przyroda lekce(...)

Warszawska przyroda lekceważona? Obszary zieleni mogą pełnić w miastach wiele ważnych funkcji. Niestety, są one często ograniczane wskutek złego planowania i zarządzania zasobami tych terenów, czego efektem może być na przykład przerwanie ich ciągłości, a przez to ograniczanie bioróżnorodności. Takie problemy dotyczą m.in. Warszawy, która posiada wiele terenów zieleni, ale ze względu na ich niewielką powierzchnię utrudnione jest utrzymanie(...)
»

Określanie taryf a opłaty(...)

Sposób kalkulacji cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – podobnie jak innych rodzajów ścieków – ustalony został w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  Zgodnie z &sec(...)
»