Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Reklama

Polecane artykuły:

Bezpieczne nawierzchnie n(...)

Marek Kosmala Nawierzchnie należą do tych elementów wyposażenia placów zabaw, których znaczenia powszechnie się nie docenia. Są one pierwszym elementem, z którym dziecko wchodzi w kontakt po wejściu na teren zabaw. Nawierzchnia może ułatwić lub uniemożliwić dziecku zabawę, sama stać się elementem zabawowym a nawet poznawczym. Może poprawić bezpieczeństwo użytkowników i war(...)
»

Oczekiwane zmiany regulac(...)

Grzegorz Wielgosiński Gospodarka osadami ściekowymi podlega licznym ograniczeniom formalnym. W chwili obecnej wykorzystanie przyrodnicze (nieprzemysłowe) osadów ściekowych w Polsce regulowane jest przez rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 1999 r1. Określa ono maksymalne stężenie metali ciężkich w osadach ściekowych, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie, do rekultywacji gruntów na cele rolnicze, do komp(...)
»