Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Reklama

Polecane artykuły:

Systemowe ujęcie recyklin(...)

Dopiero w latach 90. ubiegłego wieku dostrzeżono problem systemowego ujęcia recyklingu maszyn i urządzeń technicznych. Został on uznany za bardzo ważny ze względu na ochronę środowiska przyrodniczego i rozwinięty w formie procedur aplikacyjnych¹. Rozwijana nowa koncepcja ekoprojektowania ukierunkowywana jest na takie przeprojektowywanie złożonych obiektów technicznych, by był możliwy recykling materiałów od wielokrotnego użycia i wtórnego wykorzystania elementów (zespoły, części)(...)
»

Oczyszczalnia ścieków – s(...)

W stabilizacji osadów ściekowych wykorzystuje się układy technologiczne zmniejszające ich objętość. Podstawowym rozwiązaniem stosowanym w oczyszczalniach ścieków jest fizyczne zagęszczanie w zagęszczaczach grawitacyjnych lub zagęszczarkach mechanicznych, poprzedzające na przykład proces biologicznej stabilizacji tlenowej czy beztlenowej. Ostatecznie osady odwadnia się prasami filtracyjnymi lub wirówkami, przygotowując po higienizacji do wykorzystania rolniczego, rek(...)
»