Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Programowanie – czy(...)

Mam na myśli programowanie w dziedzinie ochrony środowiska. Otóż w połowie marca br. miało miejsce w Poznaniu IX Wielkopolskie Forum Ekologiczne, tym razem poświęcone Krajowemu Programowi Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przy okazji omawiania jego realizacji na terenie Wielkopolski okazało się, że w ostatecznej przyjętej przez Radę Ministrów wersji pominięto wiele tzw. aglomeracji i to wcale nie najmniejszych. Ogółem co najmniej 20% powierzchni województwa. Czemu tak się stało, nie bardzo wiado(...)
»

Nie zawsze się wygrywa(...)

Efektywne pozyskiwanie środków unijnych przez samorządy może istotnie przyczynić się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gmin. Zakładanym przez NIK efektem kontroli, przeprowadzonej w 10 gminach woj. lubuskiego i Urzędzie Marszałkowskim, miało być ograniczenie ryzyka nieskorzystania z unijnej pomocy finansowej z powodów zależnych od administracji samorządowej. (...)
»