Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Emisja rtęci do powietrza(...)

Rtęć uwalniana jest do atmosfery przede wszystkim w wyniku procesów spalania węgla. O wielkości emisji decyduje m.in. zanieczyszczenie surowców rtęcią, właściwości fizykochemiczne tego pierwiastka, stosowane technologie procesów przemysłowych oraz typ i efektywność urządzeń redukcji emisji. Największym źródłem emisji rtęci do powietrza atmosferycznego są procesy spalania paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w przemyśle oraz gospo(...)
»

Nowe instrumenty wsparcia(...)

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadziła nowe instrumenty wsparcia, dedykowane w szczególności biogazowniom rolniczym. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli wybrać inną drogę niż aukcje OZE. Podpisana przez prezydenta RP 14 sierpnia br. ustawa o zmianie ustawy o odnawianych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw przewiduje możliwość wykorzystania nowych instrumentów wsparcia, dedykowanych m.in. biogazowniom rolniczym. Dotychczas inwestorzy dysponujący projektami n(...)
»