Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Wstępnie o Kodeksie urban(...)

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich 28 października 2016 r. w Lublinie zgłoszono uwagi do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i pozytywnie, choć z uwagami, oceniono rządowe propozycje rozwiązań w ochronie zdrowia. Członkowie Zarządu ZMP postanowili nie wydawać jeszcze stanowiska w sprawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, gdyż miasta zgłosiły do niego wiele uwag i zastrzeżeń, które powinien uporządkować specjalnie do tego powołan(...)
»

Zgazowanie biomasy w ukła(...)

Wszystkie rodzaje biomasy są nośnikami energii chemicznej. Najbardziej efektywnie energetycznie można ją wykorzystać w elektrociepłowniach małej mocy, w których w skojarzeniu jest wytwarzana energia elektryczna i ciepło. W pierwszej pośredniej przemianie energetycznej energia chemiczna biomasy może być zamieniona w ciepło – w procesie spalania w kotle lub zamieniona w energię chemiczną paliwa gazowego, które wytwarza się w procesie zgazowania biomasy w generatorze gazu. Wyt(...)
»