Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Zrównoważony transport w (...)

Od redaktora Lata 80. XX w. były czasem, kiedy media i światowa opinia publiczna – pod wpływem licznych prac naukowych – zaczęły przykładać znacznie większą wagę do kwestii ochrony środowiska naturalnego i globalnych problemów, na czele z efektem cieplarnianym. Istotną rolę w tym procesie odegrała ówczesna przewodniczącaŚwiatowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ Gro Harlem Brundtland.To pod jej auspicjami powstał raport zatytułowany „Our Common Future”, zwa(...)
»

Znikające euro - czyli ja(...)

Gorące przygotowania do członkostwa w Unii trwają. Polacy liczą, kiedy i ile euro zasili naszą wygłodniałą gospodarkę. Potrzeby są wielkie - podobnie jak oczekiwania. Tym bardziej zasmuca i niepokoi opublikowany raport NIK dotyczący wykorzystania pomocy finansowej z programu ISPA. W jego ramach UE przeznaczyła na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska w Polsce 156-192,4 mln euro rocznie, w okresie 2000-2006 r. Przedmiotem kontroli było przygotowanie jednost(...)
»