Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Azbest – podstawowe(...)

Właściwości użytkowe azbestu spowodowały, że był on szeroko stosowany w różnych dziedzinach gospodarki, szczególnie w latach 70. i 80. XX w. Jednak od czasu wykazania związku azbestu z występowaniem chorób układu oddechowego ograniczano jego stosowanie aż do całkowitego zakazu. W Polsce zakaz wprowadzania do obrotu azbestu obowiązuje od 1997 r. Pozostał jednak problem nadal użytkowanych wyrobów azbestowych. Aby maksymalnie ograniczyć szkodliwe oddziaływanie azbestu, wprowadzono s(...)
»

Przerzucanie opłaty produ(...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Na przełomie czerwca i lipca br. media donosiły, iż producenci oraz sprzedawcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamierzają podwyższyć ceny. Uzasadnienia takiego rodzaju działań należy, zdaniem producentów i sprzedawców, doszukiwać się we wzroście kosztów związanych z zagospodarowywaniem odpadów zużytego sprzętu. (...)
»