Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Sieć dobrych pomysłów(...)

Sukcesem zakończyła się pierwsza edycja konkursu grantowego „Sieć dobrych pomysłów”. Celem przedsięwzięcia było wsparcie aktywności lokalnej w promowaniu rozsądnego korzystania z energii elektrycznej. Jego efektem jest realne zwiększenie efektywności energetycznej – wyzwania ekonomicznego i ekologicznego stanowiącego priorytet w działaniach UE. „Sieć dobrych pomysłów” to inicjatywa PSE Operator, której koordynatorem i partnerem społ(...)
»

Natura kontra ekonomia(...)

Istnienie świata liczymy w miliardach lat. Prawie tyleż samo trwa proces ewolucji w przyrodzie. W naszych czasach możemy obserwować wiele doskonałych tworów natury – roślin i zwierząt. Przywykliśmy jednak uważać, że to człowiek jest najdoskonalszym z nich, co usprawiedliwia jego działalność. To, na co natura pracowała miliardy lat, człowiek może zniszczyć w ciągu jednego wieku. Brutalna ingerencja człowieka w środowisko naturalne przyspiesza zagładę wielu gatunków, naruszaj(...)
»