Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Od ostatniego wydania „Przeglądu Komunalnego” sprawy nowelizacji ustaw odpadowych nabrały niespotykanego wręcz przyspieszenia. W normalnym trybie prac Sejmu ustawy te na pewno nie miałyby szans na tak szybkie uchwalenie. Teraz jednak wystarczyły niecałe trzy tygodnie, by odbyło się trzecie czytanie w Sejmie, dyskusja i głosowanie w Senacie oraz ostateczne głosowanie w Sejmie. I ustawa już leży u prezydenta, czekając na podpis. Tempo prac naprawdę imponujące. W ostatnim czasie wiele p(...)
»

Połączenia żelazoorganicz(...)

W Polsce na potrzeby wodociągowe wykorzystuje się wody podziemne i powierzchniowe. Zaopatrzenie w wodę większości wsi i małych miast opiera się na zasobach wód podziemnych, a duże zakłady wodociągowe ujmują i oczyszczają przede wszystkim wody powierzchniowe. Tylko nieliczne zakłady wykorzystują wody podziemne, których skład fizyczno-chemiczny odpowiada wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Składnikami dyskwalifikującymi ujmowane wody(...)
»