Wszystkie artykuły w kategorii: "Gram w zielone"

Polecane artykuły:

Ułatwić osiągnięcie celu (...)

Nowa dyrektywa 2009/28/WE dotycząca promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych wychodzi na przeciw potrzebom polityki energetycznej Unii Europejskiej. Udział energii z OZE w całkowitym zużyciu brutto w UE-27 ma wynieść nie mniej niż 20% w 2020 r. Z przedstawionych w dokumencie działań wynika, że każde państwo członkowskie musi przedłożyć Komisji Europejskiej Krajowy Plan Działań dla Rozwoju Energii ze Źródeł Odnawialnych (NREAP – National Renewable Energy Action (...)
»

Artysta kontrastowych kra(...)

Jeśli ktoś miałby połączyć w swoich ogrodach esencję angielskiej sztuki ogrodowej wraz ze współczesnymi trendami, to niewątpliwie tym kimś musiałby być Tom Stuart-Smith. Z wirtuozerską lekkością zestawia on prostotę form nieożywionych elementów ogrodów z bogactwem zastosowanych roślin. Tom Stuart-Smith od dzieciństwa miał bliski kontakt z przyrodą. Zamiłowanie do ogrodnictwa odkrył w sobie, gdy matka pozwalała mu na „eksperymenty” w zie(...)
»