Wszystkie artykuły w kategorii: "Gram w zielone"

Reklama

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie olejów o(...)

Oleje odpadowe (przepracowane) ze względu na swój zróżnicowany skład chemiczny wymagają odpowiedniego traktowania, które jest opisane w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. Z kolei widoczny spadek możliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych związany jest z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże oraz zwiększeniem czasu ich eksploatacji. Oleje smarowe i inne preparaty pochodzenia naftowego mają zastosowanie we wszystkich gałęziach gospodarki – zarów(...)
»

Lepsze gospodarowanie wod(...)

Istotnym problemem występującym na terenach zurbanizowanych jest zaburzenie naturalnego obiegu wody, co stanowi bezpośredni skutek postępującego rozwoju cywilizacyjnego i urbanistycznego. Zwiększenie powierzchni zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej oraz powierzchni nieprzepuszczalnych (drogi, parkingi, chodniki itp.) sprawia, że naturalny spływ powierzchniowy, infiltracja i parowanie wody zostają w znaczący sposób zaburzone. Szukając nowych rozwiązań Dodat(...)
»