Błędny sposób obliczania

wydany w Przegląd Komunalny – 2013-10
  DRUKUJ

Problem niewłaściwie sformułowanego wzoru, według którego gminy mają obliczać poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nie jest nowy i w ciągu minionych dwóch lat był wielokrotnie sygnalizowany. Niestety, bez rezultatu. Okazją do ponownego, popartego konkretnymi danymi, zmierzenia się z tą kwestią stał się fakt zaprojektowania od nowa na potrzeby jednego z polskich miast systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ma zacząć funkcjonować od początku przyszłego roku.

Sprawa bilansu ilości wytwarzanych na obszarze tego miasta odpadów komunalnych nie stwarza problemu, bowiem – oprócz wskaźników zapisanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO) oraz w „Planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego” – dysponowano także badaniami morfologii i ilości odpad [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus