Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Reklama

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Organ spółki komunalnej poborcą opłaty „śmieciowej” – rozbieżności ciąg dalszy… Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1409/14, CBOSA. NSA uznał, że wykonywanie zadań(...)
»

Zgoda konserwatora zabytk(...)

Uchwałą siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 19 października 2015 r. rozstrzygnął wieloletni spór kompetencyjny między organami administracji w przedmiocie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w tym również wchodzącej w skład wpisanego do rejestru zabyt(...)
»