Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Dioksyny w spalinach ze s(...)

Nie ma wątpliwości, że rozwój cywilizacji, przyczyniając się bezpośrednio do poprawy warunków życia, ma pośredni wpływ na zmianę środowiska naturalnego, powodując w wielu przypadkach znaczne pogorszenie jego stanu. Jednak wprowadzanie do użycia wielu obcych naturze, szkodliwych związków chemicznych (ksenobiotyków), takich jak środki ochrony roślin, jest działaniem celowym, więc może być kontrolowane i ograniczane. Zanieczyszczenie środowiska może powstać również wskutek niezamier(...)
»

Samorządy stawiają na prz(...)

Sektor publiczny coraz efektywniej wspiera start-upy. Tego typu współpraca daje rezultaty w postaci wielostronnych korzyści i generuje wartość dla młodych przedsiębiorców, polskiej gospodarki, a także – co ważne – dla mieszkańców. Start-upy są też jedną z sił napędzających rozwój inteligentnych miast. W jaki sposób polskie gminy współpracują z polskimi start-upami? Wiele samorządów wspiera rozwój inkubatorów przedsiębiorczości, tworzy udogodnienia d(...)
»