Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informator(...)

PELLETS EXPO Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu, które odbywały się w Bydgoszczy już po raz drugi, po raz pierwszy ukoronowane zostały nagrodami. Komisja konkursowa orzekła: Nagroda Główna Targów należy się spółce z Podkowy Leśnej SYNERGIA OZE za linię technologiczną do produkcji granulatu, składającą się z wysokiej jakości urządzeń z importu i polskich. (...)
»

Ułatwić osiągnięcie celu (...)

Nowa dyrektywa 2009/28/WE dotycząca promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych wychodzi na przeciw potrzebom polityki energetycznej Unii Europejskiej. Udział energii z OZE w całkowitym zużyciu brutto w UE-27 ma wynieść nie mniej niż 20% w 2020 r. Z przedstawionych w dokumencie działań wynika, że każde państwo członkowskie musi przedłożyć Komisji Europejskiej Krajowy Plan Działań dla Rozwoju Energii ze Źródeł Odnawialnych (NREAP – National Renewable Energy Action (...)
»