Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Odwołany Byrcyn Minister Środowiska Antoni Tokarczuk odwołał Wojciecha Gąsienicę-Byrcyna (uhonorowanego tytułem Człowiek Roku 2000 Polskiej Ekologii) ze stanowiska dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Minister doszedł do wniosku, że postawa dyrektora Byrcyna uniemożliwiała realizację zapisów ustawy o ochronie przyrody głównie z powodu konfliktu dyrektora z samorządami i społecznościami lokalnymi. Spotkało się to z protestami przyrodników i ekologów (patrz punkt widzenia s. 16). (...)
»

Monitoring składowisk odp(...)

  Artykuł 59 ust. 1 pkt 7 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243) stanowi, że zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany je monitorować przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu jego eksploatacji oraz corocznie przesyłać uzyskane wyniki wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły.  (...)
»