Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Unijny plan działania na(...)

Komisja Europejska 8 marca przyjęła plan działania, którego celem jest przekształcenie do 2050 r. Unii Europejskiej w konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. W planie działania opisano racjonalny pod względem kosztów sposób osiągnięcia celu, polegającego na zmniejszeniu do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80-95% w porównaniu z poziomem z 1990 r. W oparciu o przeprowadzone analizy kosztów i wyników wspomniany plan działania(...)
»

Czy Polskę stać na energi(...)

Zastanawiając się nad kolejnością i ciężarem gatunkowym argumentów pojawiających się w dyskusji o wykorzystaniu OZE w polskich uwarunkowaniach, można łatwo dostrzec, że zawsze na pierwszy plan wysuwa się temat energetyki węglowej.  Energetyka węglowa traktowana jest jako swoisty aksjomat. Powody takiego stanu rzeczy są w pewnym sensie zrozumiałe, aczkolwiek warto przedyskutować konkretne alternatywy, ich zalety oraz wady. Z tego względu moglibyśmy niniejsze roz(...)
»