Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozwolenia wodnoprawne w (...)

W marcu br. weszły w życie przepisy zmieniające m.in. art. 122 Ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. DzU nr 239, poz. 201, ze zm). Dotyczy on pozwoleń wodnoprawnych. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w naszym systemie prawnym od dawna, jej przepisy nie są do końca jasne w praktyce, o czym świadczy duża liczba orzeczeń sądów administracyjnych. Według wspomnianego przepisu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wo(...)
»

Niezbędna jest stabilizac(...)

Aby przekazać zainteresowanym najaktualniejsze informacje dotyczące perspektyw krajowego rynku producentów biokomponentów i biopaliw w związku z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego, Krajowa Izba Biopaliw zorganizowała 14 lutego konferencję prasową. Otworzył ją dr Tadeusz Zakrzewski, prezes KIB, który poinformował już na wstępie, że obowiązek nałożony na przemysł naftowy w zakresie stosowania biokomponentów wywoła p(...)
»