Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Clean Energy HUB – nowy (...)

Rozwój elektromobilności w Polsce wymaga od administracji państwowej zarówno nowego podejścia, jak i nowych instrumentów wsparcia. Zamierzenia te realizować ma program Clean Energy HUB. Polskie miasta intensywnie się zmieniają, a to stopniowo wpływa na sposób korzystania z transportu. Coraz większe zagęszczenie ruchu, problemy z dojazdem do centrum w godzinach szczytu oraz niewystarczająca liczba miejsc parkingowych będą w sposób naturalny skłaniać mieszkańców do s(...)
»

Samowola budowlana i jej (...)

Przepisy Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) mają na celu zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ustawodawca przyjął więc za generalną klauzulę wymóg uzyskania pozwolenia na prowadzenie wszelkich prac budowlanych, chyba że wyraźnie z tego obowiązku zwalnia. Zwolnienia te, zgodnie z treścią art. 29, dotyczą małych obiektów o nieskomplikowanej architekturze(...)
»