Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Charakterystyka energetyc(...)

Przestrzeganie ustaleń dyrektyw Unii Europejskiej wynika z zobowiązań ogólnych Polski, tj. art.226 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Do 4 stycznia 2006 r. państwa członkowskie UE zobowiązane były, zgodnie z ustaleniami art. 15 dyrektywy 2002/91/WE, przygotować system prawny całościowo i terminowo ją wdrażający. Niestety, nie udało się w Polsce zakończyć działań legislacyjnych na czas, z czego już zaczęliśmy się tłumaczyć w Brukseli. Strona polska z końcem grudnia 200(...)
»

Od redaktora(...)

Od ostatniego wydania „Przeglądu Komunalnego” sprawy nowelizacji ustaw odpadowych nabrały niespotykanego wręcz przyspieszenia. W normalnym trybie prac Sejmu ustawy te na pewno nie miałyby szans na tak szybkie uchwalenie. Teraz jednak wystarczyły niecałe trzy tygodnie, by odbyło się trzecie czytanie w Sejmie, dyskusja i głosowanie w Senacie oraz ostateczne głosowanie w Sejmie. I ustawa już leży u prezydenta, czekając na podpis. Tempo prac naprawdę imponujące. W ostatnim czasie wiele p(...)
»