Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Konsekwencje powodzi(...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnobrzegu zajmuje się gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Tarnobrzeg. W okresie maj-czerwiec br. nastąpiło dwukrotne zalanie wodami powodziowymi tamtejszych osiedli: Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów i Dzików. Wskutek zalania infrastruktury wystąpiły nieodwracalne w skutkach straty powodujące unieruchomienie systemu kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej na tych osiedlach oraz oczyszczalni ścieków dla miasta Tarnob(...)
»

List do redakcji(...)

List do redakcji związany z interpretacją zapisów „specustawy gazowej”   Szanowni Państwo,             pozwolę sobie przedstawić, moim zdaniem dość interesującą dla prawnika zajmującego się regulacjami z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, sprawę zastosowania w praktyce Ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w (...)
»