Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Modelowanie jakości zapac(...)

Techniki obliczeniowe do prognozowania oddziaływania emisji odorów na jakość powietrza wywodzą się z ogólnych metod stosowanych do modelowania stężeń substancji w powietrzu, a więc określania charakterystyki pola imisji wokół źródła emisji. W szerokiej gamie modeli, stosowanych w tym celu od wielu lat, w ocenie lokalnych oddziaływań dominującą rolę zyskał model smugi Pasquilla1, znany też pn. modelu Gaussa (odrębną klasą lub tylko podtypem jest model meandrującej smugi(...)
»

Razem możemy więcej(...)

Drugiego dnia kieleckich targów TIWS (19 września br.) miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – polsko-ukraiński panel dyskusyjny, zorganizowany przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. W debacie wzięło udział wielu znamienitych gości, padło dużo istotnych dla branży słów, podpisano również porozumienia, które mają na celu pogłębienie partnerstwa między polskimi organizacjami, a także nawiązanie współpracy polsko-ukraińskiej. Patronat honorowy nad spotkaniem(...)
»