Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Ile za ścieki opadowe i r(...)

„Wody opadowe i roztopowe - czy i jak ustalać opłaty, obowiązujące i nowelizowane rozwiązania prawne” – pod takim hasłem Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zorganizowała szkolenie, dla wszystkich, którzy zainteresowani są tym zagadnieniem. Problematykę tę poruszano podczas spotkania w Poznaniu, które odbyło się 2 lutego 2012 r. w budynku konferencyjnym Delty. Przypomniano definicję ścieków, zawartą w art. 2 pkt 8 lit. C Ustawy(...)
»

Niepewny rok dla przedsię(...)

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieni się system ustalania cen wody. Teraz funkcję regulatora cen będzie pełniła nowa instytucja – Wody Polskie. Jak w przyszłym roku zmienią się ceny wody w różnych częściach Polski? Jak opracowywanie nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zaostrzone przepisy ochrony danych osobowych wpłyną na działalność przedsiębiorstw wod-kan w 2018 r.?(...)
»