Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Zezwolenie na usuwanie dr(...)

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt wpisuje się w ustawę o ochronie przyrody. Jednak rozwiązania prawne w zakresie ochrony gatunków dziko występujących do dziś nie zostały precyzyjnie określone i mogą prowadzić do naruszenia prawa. Jak już wielokrotnie zaznaczano w dotychczas opublikowanych artykułach, podstawowym instrumentem prawnym, mającym zapewnić właściwą ochroną drzew i krzewów wchodzących w skład zieleni miejskiej, są zezwolenia na ich u(...)
»

„Poszukiwany, poszukiwana(...)

  Wraz z dynamicznym wzrostem stosowania w procesach odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów zaawansowanych technologii, zmienia się zakres umiejętności oraz kompetencji pracowników. Wykwalifikowany pracownik jest teraz na wagę złota. Instalacje odznaczają się dużą wielofunkcyjnością, związaną z ich przygotowaniem do przetwarzania strumieni odpadów. Dlatego też zrozumienie przez obsługę instalacji procesów technologicznych ich za(...)
»