Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Gminy skarżą się, że mają za mało środków na finansowanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Z kolei recyklerzy też chcieliby (i pewnie słusznie) otrzymywać pieniądze z tej samej puli, co gminy. Ponieważ gazeta dociera do obu grup, staramy się przedstawiać na łamach „Recyklingu” punkt widzenia wszystkich zainteresowanych. W tym wydaniu publikujemy tekst, w którym spółki komunalne i gminy odnajdą podpowiedź, jak wykorzystać pieniądze z opłat produktowych, które przekazuj(...)
»

Informator(...)

Śląska fabryka wiedzy Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach od października br. będzie organizowane studium podyplomowe pn. „Techniki ochrony środowiska wobec dyrektyw Unii Europejskiej”. – Jest ono skierowane przede wszystkim do absolwentów inżynierii środowiska, budownictwa, chemii i kierunków pokrewnych. Zainteresowanie tymi studiami wyrazili także absolwenci Wydziału Górniczego Polite(...)
»