Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Aspekty ochrony środowisk(...)

Eugeniusz Sroczan Społeczeństwa krajów, które aktywnie rozwijają zastosowania elektronicznych środków komunikacji do zarządzania i wymiany informacji (w urzędach, handlu czy bankowości), nazywa się społeczeństwem informacyjnym. Polska również uczestniczy w tym procesie. W ramach zrównoważonego rozwoju krajów europejskich opracowano program eEurope, który został scharakteryzowany z uwzględnieniem obecności tematyki ochrony środowiska i wykorzystania Internetu. (...)
»

Odpowiedzialność za szkod(...)

Odpowiedzialność jest ujęta w tych instytucjach prawnych ochrony środowiska, które są przedmiotem licznych kontrowersji w procesie praktycznego stosowania przepisów. To szczególnie ważne zagadnienie z punktu widzenia stosowania przepisów Prawa wodnego (P.w.). Dlatego konieczne jest wyjaśnienie ogólnego znaczenia pojęcia odpowiedzialności prawnej. Przez odpowiedzialność prawną W. Lang rozumie zasadę ponoszenia przez podmiot przewidzianych pra(...)
»