Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Śladami...autobusów elekt(...)

Ślad węglowy (ang. carbonfootprint) jest metodą liczenia wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko. Jest to całkowita ilość emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych liczona w całym cyklu życia produktu lub przedsiębiorstwa, podawana w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e). Metodę tę można również wykorzystać w celu określenia wpływu różnych rodzajów transportu na środowisko. Analizy pokazują, że ok. 80% śladu węglowego przedsiębiorstw transportowych wiąże(...)
»

Projekt unijny „od kuchni(...)

  Rewitalizacja terenów parkowych to zadanie skomplikowane i wymagające długotrwałych przygotowań. Na realizację inwestycji można uzyskać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Udało się to osiągnąć w przypadku rewitalizacji zabytkowego parku Zdrojowego w Kudowie Zdrój.   Zazwyczaj właścicielem miejskich przestrzeni parkowych są jednostki samorządowe, i to one najczęściej realizują związane z nimi przedsięwzięcia. W zależn(...)
»