Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpadowo-pomysłowo(...)

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu co roku przyciągają wielu wystawców i zwiedzających, którym ochrona środowiska nie jest obojętna   Impreza ta była dobrą okazją do promocji recyklingu i selektywnej zbiórki w mniej naukowy i przyjemniejszy (dla oka) sposób. Dlatego firma Abrys postanowiła zaoferować zwiedzającym nieco wytchnienia od biznesowych rozmów i zaprosić na wystawę „Odpadowo-pomysłow(...)
»

„Zanieczyszczający płaci”(...)

Przedsiębiorstwa korzystające ze środowiska mają obowiązek uiszczania opłat m.in. za ścieki wprowadzone do wód i do ziemi oraz gazy i pyły, emitowane do atmosfery. Pod koniec ub.r. zmieniły się przepisy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym zakresie. 31 grudnia 2010 r. weszły w życie nowelizacje ustaw Prawo ochrony środowiska1 („P.o.ś.”) oraz Ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych(...)
»