Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chrońmy klimat!(...)

Rok temu w Poznaniu, a niedawno w Kopenhadze, odbyły się konferencje ONZ poświęcone zmianom klimatu. W debatach brali udział przedstawiciele rządów, biznesu, organizacji pozarządowych, naukowcy oraz media. Jednak niezależnie od decyzji, jakie zapadają na wysokich szczeblach, każdy z nas już teraz może przyczynić się do ograniczenia negatywnych przemian. Od lat 40. XX w. nie zaobserwowano zamarzania Bałtyku. W ciągu ostatnich kilkunastu lat średnia temperatura powietrza(...)
»

Nowa przesłanka wykluczen(...)

  Uchwalona 12 października 2012 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2012 r. poz. 1271) wprowadza nowe przepisy. Zmiany dotyczą m.in. przesłanek wykluczenia wykonawców. Dodatkową podstawę wykluczenia z postępowań zawiera art. 24 ust. 2 pkt 5 tej ustawy. W myśl jego zapisów, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców należących do tej samej gr(...)
»