Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowoczesne technologie ko(...)

Z doktorem Andrzejem Siemaszko, dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w Polsce, o szansach rozwoju dla polskiej nauki i przemysłu oraz o konieczności inwestowania w nowe technologie rozmawia Agata Szymańska Polska nauka boryka się z problemami finansowymi. Jak Pan ocenia tę sytuację? Jakie rozwiązania pomogłyby zmienić ten niekorzystny stan? Strategia Lizbońska zakłada przeznaczenie 3% PKB na badania naukowe.(...)
»

Recykling urządzeń elektr(...)

Wychodząc od myśli przewodniej recyklingu produktów, czyli ponownego zastosowania przy równocześnie wydłużonym okresie użytkowania produktów, oraz recyklingu materiałowego należy stwierdzić, iż w branży elektrotechnicznej i technice konstrukcji precyzyjnych konieczne stają się nowe strategie konstrukcyjne. Artykuł opiera się na analizie koncepcji recyklingu urządzeń elektronicznych i precyzyjnych w Niemczech. Jest ona cenna, ponieważ w celu odciążenia środowiska wprowadza zmian(...)
»