Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Na tyłach Unii Nowa Dyrektywa UE przewiduje, że do końca 2008 r. aż 60% opakowań szklanych, kartonowych i papierowych będzie przetwarzane. Podobnie ma być wykorzystane 59% opakowań metalowych, 22,5% plastikowych oraz 15% drewnianych. W Polsce system zbiórki i segregacji odpadów jest jeszcze na etapie tworzenia, dlatego jasne jest, że nie będziemy w stanie spełnić takich wymagań, podobnie jak 7 innych kandydatów do europejskiej Piętnastki. Budow(...)
»