Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Odzysk lub unieszkodliwia(...)

Produkty chemiczne przechowywane są w pojemnikach, z którymi nie istnieje możliwość zajścia reakcji chemicznej. Rozpatrując możliwości gospodarowania odpadami opakowaniowymi po produktach chemicznych, należy sięgnąć do karty charakterystyki substancji znajdującej się wewnątrz opakowania. Opakowaniami w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych1 są wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwie(...)
»

Magia iluminacji(...)

Współcześnie niezbędnym elementem wyposażenia terenów zieleni jest oświetlenie. Obok drzew, krzewów, ścieżek, fontann czy placów zabaw pełni ono podstawową funkcję użytkową. Ułatwia orientację, pozwala na korzystanie z terenu po zmroku, jak również oferuje swoisty teatr cieni. Miasto nie zamiera po zachodzie słońca, lecz ożywa za sprawą barw niewidocznych za dnia. Światła nocy nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale przede wszystki(...)
»