Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Agroenergetyka – no(...)

Z każdym miesiącem rośnie liczba zwolenników tezy, że w naszym kraju ważnym, a może i najważniejszym odnawialnym nośnikiem energii będzie biomasa. To głównie dzięki niej może być realne osiągnięcie zakładanego udziału OZE w ilości wytworzonej energii. Wskazuje na to sceptyczne podejście niektórych osób do przyszłości energetyki jądrowej1, coraz ostrożniejsze podejście do energetyki wiatrowej2 czy marginalne znaczenie prądu wytwarzanego w małych elektrowniach(...)
»

Modernizm według Bo Bardi(...)

Dyskurs pomiędzy istotą wizji architekta a preferencjami użytkowników jest zawsze aktualny. Niezaprzeczalny atut dobrego projektanta stanowi umiejętność wyważenia własnych umiejętności i kreatywności z kulturą i potrzebami społecznymi. Czyż bowiem osiągnięcie takiego właśnie stanu nie jest świadectwem tego, czym dobra architektura być powinna? Niewielu architektów XX w. realizowało tą ideę lepiej niż brazylijska architekt włoskiego pochodzenia – Lina Bo Bardi. Dziś krytycy określają j(...)
»