Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Certyfikacja biomasy – ob(...)

Współcześnie certyfikacja jest powszechna i znana we wszystkich dziedzinach gospodarki. Jest ona wymagana prawem krajowym lub europejskim, może być również dobrowolna. Udzielenie certyfikatu danej organizacji jest potwierdzeniem wdrożenia przez nią działań będących zgodnymi z określonymi kryteriami, w tym przepisami prawa, normami jakościowymi i najlepszymi praktykami w danej dziedzinie. Uzyskanie certyfikatu jest uwiarygodnieniem organizacji i wzmocnieniem jej pozy(...)
»

Czy bioodpady są potrzebn(...)

Bioodpady są jedynym rodzajem odpadów wytwarzanym przez człowieka, które w większości przypadków występują naturalnie w przyrodzie. Skoro tak, to stamtąd należy czerpać wzorce do rozwiązania problemu z ich zagospodarowaniem. Czy bioodpady są potrzebne? Ten przewrotny tytuł zawiera w sobie tylko pozorną sprzeczność. Przyroda radzi sobie z nimi na kilka sposobów, głównie dzięki różnego rodzaju saprobiontom, czyli organizmom żywym zjadającym lub rozkładającym pozostało(...)
»