Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt ustawy o zużytym (...)

- proces przygotowania Ministerstwo Środowiska pod koniec kwietnia 2004 r. zostało wyznaczone przez Komitet Europejski Rady Ministrów na resort odpowiedzialny za transpozycję do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Było to trudne zadanie, bowiem termin transpozycji mijał 13 sierpnia 2004 r. Przygotowanie projektu ustawy Działając pod dużą presją cza(...)
»

Utrzymanie poboczy dróg(...)

Utrzymanie poboczy dróg   Wzdłuż dróg prowadzi się cięcia techniczne krzewów i drzew wrastających w światło skrajni drogowej oraz usuwa się drzewa uszkodzone i obumierające, grożące złamaniem lub wywróceniem. Poprawa bezpieczeństwa i zapobieżenie naturalnej sukcesji są też powodem koszenia roślinności zielnej wzdłuż poboczy dróg.   Wybujałe trawy, krzewy lub d(...)
»