Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Najlepsi z najlepszych(...)

Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody Do ósmej edycji konkursu „Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody” na najlepsze prace magisterskie przygotowane w polskich szkołach wyższych, ogłoszonej w 2004 r. przez ministra środowiska, zgłoszono 60 prac obronionych na ocenę bardzo dobrą w 2003 r. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich oraz promocja zawodowa ich autorów. Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć koncepcji p(...)
»

Udział społeczny w podejm(...)

Andrzej Tyszecki Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w istotny sposób poszerza dostęp społeczeństwa do różnego rodzaju informacji o problemach środowiskowych oraz możliwości udziału osób, grup i organizacji społecznych w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska. Ustawa zawiera regulacje dotyczące następujących grup zagadnień: - dostępu do informacji o środowisku; - udziału społecze(...)
»