Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Centralny regulator?(...)

Kiedyś napisałem kilka słów na temat możliwości ustanowienia regulatora w branży wodociągowej. Minął jakiś czas, miałem okazję to przemyśleć. Mojego pomysłu nie uzgadniałem z przełożonymi, kolegami z branży ani z nikim innym. W Polsce mamy przeszło pięćset firm wodociągowych. Ich dokładna liczba nie jest tu jednak istotna. Podjęcie się regulacji w tych wszystkich przedsiębiorstwach zajęłoby sporo czasu i wcale nie jestem przekonany, czy byłoby to sensowne z punktu wid(...)
»

Wstrzymanie użytkowania i(...)

Obligatoryjne wstrzymanie użytkowania instalacji w drodze decyzji podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska nie jest związane tylko z naruszeniem przepisów dotyczących uzyskiwania i wykonywania pozwoleń zintegrowanych, o czym była mowa poprzednio. Będący podstawą do podejmowania takich decyzji art. 365 P.o.ś. przewiduje w ust. 2 również inne przypadki, w razie stwierdzenia których inspektor także musi wydać decyzję wstrzymującą. Przypadki te dotyczą już nie tylko(...)
»