Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odcienie w wody cenie(...)

Od dłuższego czasu ceny za wodę i ścieki są polem wielu sporów i dyskusji oraz orężem polityków. A są przecież wynikiem stosowania zapisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków musi zapewn(...)
»

Birdwatching – bezk(...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 Birdwatching to obserwowanie ptaków w ich naturalnych siedliskach. W Wielkiej Brytanii pasji tej oddaje się około miliona osób. Na całym świecie jest blisko 80 mln hobbystów podglądających ptaki w naturze. Także w Polsce z roku na rok ich przybywa. Mamy w kraju kilka tysięcy amatorów tego frapującego zajęcia i wspaniałe warunki, aby mogło być ich znacznie więcej. Birdwatching jest formą zarówno relaksu, jak i rozwi(...)
»