Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Błędne koło suburbanizacj(...)

W pogoni gmin za inwestorami, a ich władz za głosami wyborców zawiązała się zależność sprzyjająca niekontrolowanej urbanizacji, obejmująca właścicieli gruntów i potencjalnych inwestorów (deweloperów i inwestorów indywidualnych), wspierana przez organy gminy i urzędników. Problemy w procesach urbanizacji i metropolizacji W świetle prawa obowiązującego w Polsce sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego są głównie zadaniem(...)
»

Usuwanie porzuconych poja(...)

Im większe miasto, tym więcej problemów z porzuconymi pojazdami, stąd w drugiej części artykułu opisano postępowanie w tej kwestii w największym polskim mieście – w Warszawie. W 2006 r. z terenu m. st. Warszawy, zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, Straż Miejska m. st. Warszawy usunęła 424 pojazdy. Z całej puli usuniętych aut tylko 34 sztuki (8%) zostały odebrane przez właścicieli, a 390 pojazdów pomimo dwukrotnego powiadamiania właścicieli ustalonych w CEPiK ((...)
»