Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzeba zmian(...)

  Nowelizacja niektórych krajowych aktów prawnych może zapewnić architektom krajobrazu możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Rozpatrzenie propozycji zmian w możliwie szerokich gremiach architektów krajobrazu pozwoli na rozwiązanie problemu odnośnie ich pełnoprawnego uczestniczenia w procesach budowlanych.   Praca architektów krajobrazu związana jest z planowaniem, projektowaniem i utrzymaniem te(...)
»

Gminy mają braki(...)

Mimo podjęcia przez gminy szeregu działań w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych swoich mieszkańców poprzez pozyskiwanie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych nie udało się doprowadzić do zaspokojenia potrzeb w tym obszarze ani do ograniczenia kwot wypłacanych odszkodowań w związku z ich brakiem – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Na koniec 2013 r. w gminach kontrolowanych w 2014 r. przez NIK było prawie dwa razy mni(...)
»