Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Nowelizacyjny zamęt(...)

Kolejny raz we Wrześni burzliwie dyskutowano nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Znowelizowana ustawa po rozpatrzeniu poprawek Senatu, została przegłosowana w Sejmie. 6 maja b.r. Prezydent podpisał ustawę, co spowodowuje wiele zmian w codziennej praktyce przedsiębiorstw wod-kan. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich (www.forum-wodociagi.pl) zorganizowało seminarium poswięcone kontrowersyjnym zapisom nowelizacji. Zaintereswani 22 kwietnia b.r. mogli w(...)
»

Dopuszczalny hałas genero(...)

Przy ustalaniu, do jakiej kategorii terenów należą działki, w których dokonano pomiarów hałasu generowanego przez kopalnię, najważniejsza jest treść planu miejscowego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Ustalenia aktu planistycznego w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla określonego terenu mają zasadnicze znaczenie przy ustalaniu dopuszczalnego poziomu hałasu. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny (...)
»