Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"


 1. Eksploatacja zbiorników wody do picia Czytaj

   Małgorzata Prędota

   Barbara Mulik


 2. Monitoring – skuteczne narzędzie Czytaj

   Krzysztof Dziuba

   Karolina Gabrych


 3. Ściekowa samowolka? Czytaj

   Katarzyna Terek


 4. Test swobodnego opadania Czytaj

   Andrzej Białowiec

   Ewelina Łanczkowska


Polecane artykuły:

Droga do niskoemisyjnej g(...)

  Podczas posiedzenia 16 sierpnia br. roku Rada Ministrów przyjęła Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Teraz pozostały dwa lata na sporządzenie Programu.   Do końca lutego 2012 r. Ministerstwo Gospodarki (MG) przewiduje opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej. Do końca kwietnia tegoż roku mają być zdefiniowane opisowo cele szczegółowe, a określenie wskaźników osiągania cel&oacute(...)
»

Zmniejszanie strat wody w(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowe od wielu lat realizują działania, które mają na celu obniżenie strat wody w sieciach wodociągowych. Problem ten stał się bardzo ważny, zwłaszcza po wejściu w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 7 czerwca 2001 r. nr 72, poz. 747). Fot. 1. Stara hydrofornia Łaziska(...)
»