Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"


 1. Eksploatacja zbiorników wody do picia Czytaj

   Małgorzata Prędota

   Barbara Mulik


 2. Monitoring – skuteczne narzędzie Czytaj

   Krzysztof Dziuba

   Karolina Gabrych


 3. Ściekowa samowolka? Czytaj

   Katarzyna Terek


 4. Test swobodnego opadania Czytaj

   Andrzej Białowiec

   Ewelina Łanczkowska


Polecane artykuły:

Technologie stosowane w c(...)

Ciepłownictwo to bardzo ważna dla polskiej gospodarki branża w sektorze energetycznym kraju. Świadczy o tym fakt, że scentralizowane systemy ciepłownicze pokrywają średnio 72% zapotrzebowania na ciepło w miastach. Skromnie więc licząc kilkanaście milionów obywateli naszego kraju korzysta z lokali ogrzewanych z sieci ciepłowniczych. Ciepło na te potrzeby wytwarzane jest w ramach energetyki zawodowej i przemysłowej oraz w ciepłowniach komunalnych. Tylko ok. 27% zapotrzebowania na ciepło w gospo(...)
»

Pełne prawo(...)

Czy urząd miasta – jako pracodawca – ma prawo udostępnić regionalnej izbie obrachunkowej dane osobowe pracownika, który odpowiada m.in. za przetargi dotyczące zamówień publicznych? Zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1, dotyczących np. procedur uchwalan(...)
»