Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia już pracuje(...)

W miejscowości Gródek nad Dunajcem oddano do użytku zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Oficjalnego otwarcia nowoczesnego obiektu, którego rozbudowa kosztowała ponad 4,3 mln zł, dokonano 21 czerwca br. Wstęgę przecięli osobiście prezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała, wójt gm. Gródek nad Dunajcem Józef Tobiasz, prezes Zarządu spółki „Dunajec” Andrzej Salamon oraz prezes Przedsiębiorstwa OTECH Józef Wojtas. Modernizacja realizowana była w ramach projektu pn. (...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. PROSTO Z WOKANDY Spór o możliwość uchwalania regulaminu utrzymania czystości i porządku przez związki międzygminne rozstrzygnięty Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II OSK 403/17, CBOSA. (...)
»