Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"


  1. Wojna na słowa Czytaj

     Katarzyna Terek

     Piotr Strzyżyński


  2. Instrumenty ekonomiczne Czytaj

     Agnieszka Ciechelska


Polecane artykuły:

Kara za złą pielęgnację(...)

Trzecią postacią deliktu w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.) jest zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów. Mamy tu do czynienia z deliktem administracyjnym o charakterze materialnym. Karalnym działani(...)
»

Inwestycje w przestrzeń(...)

Gdy region zdecydowany jest inwestować w rozwój przestrzeni publicznej, może posiłkować się dofinansowaniem ze środków UE. Aby sprostać takiemu zadaniu, niezbędne jest posiadanie programu rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne zazwyczaj kojarzone są wyłącznie z rekonstrukcją, rewaloryzacją, renowacją lub restauracją obiektów. Nic bardziej mylnego. Oprócz kontekstu architektonicznego rewitalizacja (...)
»